top of page

Regulamin rezerwacji oraz pobytu w obiekcie ,,Apartamenty u Lidzi’’, ul. Krasińskiego 51, Złoty Potok, 42-253 Janów

 1. Informacje Ogólne.

 

Dzień doby, jeśli zdecydowałeś się zostać naszym gościem oznacza to, że akceptujesz nasz regulamin.

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów oraz warunków pobytu. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu (rezerwacji). Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.


Apartament – lokal mieszkalny (mieszkanie), opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.ulidzi.com, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

 

 1. Rezerwacje.

 1. Rezerwacji można dokonać dzwoniąc pod numer telefonu dostępny na stronie internetowej.

 2. Alternatywnie, rezerwacji można dokonać także poprzez stronę www.ulidzi.com. W celu skorzystania z systemu rezerwacji należy kliknąć w zakładkę system rezerwacji, wybrać datę zameldowania oraz wymeldowania wraz z liczbą gości (dziecko liczone jest jako dorosły gość). Po kliknięciu przycisku ,,wyszukaj’’ system wyświetli Apartamenty, które w wybranym terminie są wolne.

 3. W celu zapoznania się z układem poszczególnego Apartament oraz jego wyposażeniem i konfiguracją łóżek, proszę kliknąć przycisk - ,,dodatkowe informacje’’.

 4. Po wyborze odpowiedniego Apartamentu, proszę kliknąć przycisk ,,zarezerwuj teraz’’. W przypadku konieczności dodania usługi (opłaty) dodatkowej, proszę kliknąć przycisk ,,ilość’’, oraz przycisk ,,dalej’’. Następnie system wymaga wprowadzenia danych Gościa. Proszę kliknąć ,,przejdź do kasy’’ oraz potwierdzić rezerwację przyciskiem ,,zrealizuj transakcję’’.

 5. Po kliknięciu przycisku ,,zrealizuj rezerwację’’, wstępna rezerwacja pobytu została dokonana, a gość otrzymał potwierdzenie w formie mailowej.. Właściciel obiektu tym samym otrzymał informację o rezerwacji. Proszę o oczekiwanie ma maila potwierdzającego rezerwację. W mailu właściciel obiektu potwierdzi dokonanie rezerwacji, przekaże dane do zapłaty zadatku oraz udzieli innych szczegółowych informacji odnośnie pobytu.


       

 1. Anulowanie rezerwacji i jej zmiana.

 1. Klient może anulować rezerwację telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, jednak prosimy pamiętać, że każdego Gościa traktujemy indywidualnie.

 2. Jeżeli to możliwe, prosimy informować o odwołaniu / zmianie rezerwacji z wyprzedzeniem.

 3. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą właściciela obiektu. Uzależnione jest to przede wszystkim od dostępności apartamentów w nowo wybranym terminie.

 4. Właściciel obiektu może anulować lub zmienić termin rezerwacji wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od właściciela (awaria w obiekcie, uszkodzenia w apartamencie które uniemożliwiają pobyt itp.). Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu innego Apartamentu o podobnym standardzie, względnie przeniesienia rezerwacji na inny termin. W wypadku braku zgody Gościa na zamianę rezerwacji umowa ulega rozwiązaniu, a właściciel obiektu ma obowiązek zwrotu Gościowi wpłaconego przez niego zadatku.

 

 1. Zadatek / płatności.

 1. W wiadomości mail, o której mowa w pkt II ppkt 5 regulaminu, Gość otrzyma informacje o wysokości zadatku, który wynosi najczęściej od 15 – 30 % ceny pobytu. Wpłata zadatku następuje w terminie 3 dni od dnia otrzymania maila. Nieotrzymanie przez obiekt zadatku równoznaczne jest z anulowaniem rezerwacji przez Gościa.

 2. Pozostałą część ceny pobytu należy uregulować na miejscu, w obiekcie, gotówką do rąk własnych właściciela.  

 3. Gość przebywający w Apartamencie ze swoim pupilem obowiązany jest do zapłaty za jego pobyt opłaty w wysokości 50,00 zł / jednorazowo za pobyt, oraz do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu, przy składaniu rezerwacji lub przy zameldowaniu w recepcji obiektu. Wszelkie dalsze informacje odnośnie pobytu zwierzęcia otrzymają Państwo od właścicieli.

     

 1. Pozostałe warunki pobytu.

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, i trwa do godziny 10.00 dnia następnego.

 2. W miarę możliwości obiekt może wyrazić zgodę na przedłużenie doby hotelowej. W tym celu proszę o kontakt z obsługą.

 3. Właściciel obiektu, w miarę dostępności i możliwości wyraża zgodę na wcześniejszy przyjazd gości. W tym celu proszę o kontakt z obsługą.

 4. Obiekt nie posiada recepcji. Właściciel nie przebywa na obiekcie.

 5. Obiekt jest monitorowany. Za budynkiem znajduje się parking na 6 pojazdów.

 6. Pozostałe warunki pobytu umieszczone są w każdym Apartamencie. Gość jest zobowiązany do ich przestrzegania (warunki ciszy nocnej, zakaz palenia papierosów itp.).

 

 1. RODO.

 1. W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)informujemy, że Administratorem Twoich Danych Osobowych jest właściciel obiektu Michał Kawecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mała Gastronomia DAM-KRYS, Handel Obwoźny Michał Kawecki, Postaszowice 59, 42-320 Niegowa, NIP: 5771106236.

 2. Właściciel zobowiązuje się do:

 1. przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych,

 2. przetwarzania danych osobowych Gości w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: zawarcia umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.

 2. Odbiorcami Klienta danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

 3. Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom obiektu, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

 4. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres 5 lat

 5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

bottom of page